Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na terenie naszego nadleśnictwa występuje 9 pomników przyrody. Chronią one 5 pojedynczych drzew, 1 pojedynczy krzew, 2 grupy drzew oraz głaz narzutowy. Spośród wymienionych pomników 5 zlokalizowanych jest na gruntach nadleśnictwa. Ochroną pomnikową objęte są następujące gatunki drzew: sosna pospolita – 2 szt., 1 grupa, jesion wyniosły – 2 szt., lipa drobnolistna – 1 szt., modrzew – 1 grupa, jałowiec – 1 szt.