Asset Publisher Asset Publisher

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nasze nadleśnictwo nie prowadzi nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych.

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawują Starostwa Powiatowe w Sejnach i Augustowie.