Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie http://www.lasy.gov.pl/nasza-praca/lowiectwo

Nadleśnictwo Głęboki Bród prowadzi gospodarkę łowiecką w ramach Ośrodka Hodowli Zwierzyny (OHZ). Obejmuje on dwa wyłączone z dzierżawy obwody nr 32 i 33 o ogólnej powierzchni 12 678 ha, z czego 9 534 ha stanowią łowiska leśne. Dzięki rozważnej gospodarce łowieckiej, populacje zwierząt łownych utrzymują się w ustabilizowanej liczebności, strukturze wiekowej i płciowej. Ostatnia inwentaryzacja (sezon łowiecki 2012/2013) umożliwiła oszacowanie pogłowia podstawowych gatunków na poziomie:

  • łosie – 50 szt.
  • jelenie – 242 szt.
  • sarny – 114 szt.
  • dziki – 75 szt.

W sezonie 1999/2000 uzyskano medalowe trofea. Największy "złoty" wieniec, ważący 11,39 kg, oceniono na 235,05 pkt.

Stałymi mieszkańcami naszych lasów są lisy, jenoty, kuny, borsuki oraz wilki. Czarna Hańcza cieszy się uznaniem amatorów polowań na kaczki. Szczególnie polecamy polowania na jelenie byki w okresie rykowiska.

Zapoznaj się z ofertą łowiecką nadleśnictwa