Aktualności

W naszym nadleśnictwie choinki sprzedajemy w siedzibach Leśnictw Chylinki, Wierśnie i Monkinie oraz w siedzibie nadleśnictwa do pierwszej gwiazdki...

Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Przetargi, zamówienia i zarządzenia prezentujemy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Oferta łowiecka

Nadleśnictwo Głęboki Bród prowadzi gospodarką łowiecką w ramach Ośrodka Hodowli Zwierzyny (OHZ). Obejmuje on dwa wyłączone z dzierżawy obwody nr 32 i 33 o ogólnej powierzchni 12 678 ha, z czego 9 534 ha stanowią łowiska leśne.

Zagrożenie pożarowe

Monitoring Meteorologiczny Obszarów Leśnych realizowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych

Zakazy wstępu do lasu

W wyjątkowych przypadkach, nadleśniczy ma prawo wprowadzić zakaz wstępu do lasu. Takie zakazy wiążą się przede wszystkim z zachowaniem bezpieczeństwa odwiedzających las.