Aktualności

Zapraszamy po naturalne choinki!

Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Przetargi, zamówienia i zarządzenia prezentujemy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Oferta łowiecka

Nadleśnictwo Głęboki Bród prowadzi gospodarkę łowiecką w ramach Ośrodka Hodowli Zwierzyny (OHZ). Obejmuje on dwa obwody nr 32 i 33 o 12 410 ha, z czego 9 286 ha stanowi powierzchnia leśna.

Zagrożenie pożarowe

Monitoring Meteorologiczny Obszarów Leśnych realizowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych

Zakazy wstępu do lasu

W wyjątkowych przypadkach, nadleśniczy ma prawo wprowadzić zakaz wstępu do lasu. Takie zakazy wiążą się przede wszystkim z zachowaniem bezpieczeństwa odwiedzających las.