Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters Nadleśnictwo Głęboki Bród
Nadleśnictwo Głęboki Bród
87 51 65 203
87 51 65 231

Głęboki Bród 4

16-506 Giby

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej - /pgl_lp_0112/SkrytkaESP

Nadleśniczy
Grzegorz Myszczyński
87 516 52 03
Zastępca Nadleśniczego
Grzegorz Jasnoch
87 516 52 03 wew. 15
Inżynier Nadzoru
Wojciech Sztabiński
607 622 604
Główny Księgowy
Renata Czokajło
87 516 52 03 wew. 25

Dział Gospodarki Leśnej

Joanna Hołubowicz
Starszy specjalista SL ds. ochrony przyrody i edukacji leśnej
phone-abbreviation: 691 197 197
Bartłomiej Wiśniewski
specjalista SL ds. użytkowania lasu i marketingu
phone-abbreviation: 669 996 487
Klaudia Namiotko
Specjalista SL ds. hodowli i ochrony lasu
phone-abbreviation: 87 5165 203 wew. 13
Daniel Skindzier
Starszy specjalista SL ds. stanu posiadania
phone-abbreviation: 87 516 52 03 wew. 26
Dorota Ławreszuk
Specjalista ds. ochrony przyrody
phone-abbreviation: 609 314 616
Paweł Płoński
Specjalista SL ds. ochrony przyrody
phone-abbreviation: 609 450 151

Dział Finansowo-Księgowy

Krystyna Sztabińska
Specjalista ds. finansowo - księgowych
phone-abbreviation: 87 516 52 03 wew. 14
Barbara Masłowska
Specjalista ds. finansowo - księgowych
phone-abbreviation: 87 516 52 03 wew. 18
Leszek Bejm
Starszy specjalista ds. finansowych
phone-abbreviation: 87 516 52 03 wew. 14

Posterunek Straży Leśnej

Kazimierz Jurczewski
Starszy strażnik leśny p.f. komendanta Posterunku Straży Leśnej
phone-abbreviation: 607 622 603
Hubert Witeczek
strażnik leśny
phone-abbreviation: 691 911 993

Stanowisko ds. Pracowniczych

Marian Milewski
Specjalista ds. pracowniczych
phone-abbreviation: 87 516 52 03 wew. 18

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Aneta Szruba
Sekretarz Nadleśnictwa
phone-abbreviation: 87 5165 203 wew. 17
Kamil Czokajło
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
phone-abbreviation: 691 527 117, 87 5165 203 wew. 22
Andrzej Maliszewski
Specjalista ds. transportu, bhp, ppoż
phone-abbreviation: 605 641 002
Urszula Baluta
Sekretarka
phone-abbreviation: 87 5165 203
Ewa Pachutko
Starszy referent ds. administracyjno - gospodarczych
phone-abbreviation: 87 5165 203 wew. 22

Szkółka Leśna

Jacek Jakubowicz
Leśniczy
phone-abbreviation: 609 229 244