Położenie

Nadleśnictwo Głęboki Bród wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Powierzchnia gruntów zarządzanych przez nadleśnictwo wynosi 9571,76 ha.

Historia

W 2024 roku przypada jubileusz 100lecia Lasów Państwowych oraz 80lecia utworzenia Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Media

Publikacje, relacje, doniesienia medialne

Teren monitorowany

MONITORING POSTERUNKU STRAŻY LEŚNEJ NADLEŚNICTWA GŁĘBOKI BRÓD