Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Zagrożenia dzieli się na trzy grupy:

  • biotyczne (np. szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne);
  • abiotyczne – ekstremalne zjawiska atmosferyczne (np. silne wiatry, śnieg, ulewne deszcze, wysokie i niskie temperatury);
  • antropogeniczne – wywołane przez człowieka (np. pożary, zanieczyszczenia przemysłowe, zaśmiecanie lasu).

Przeczytaj więcej o ochronie lasu

 

 

Ochrona przed pożarami

Nadleśnictwo od 1975 r. posiada na swoim terenie stację meteorologiczną, która zajmuje się prognozowaniem zagrożenia pożarowego. Ocenia się w niej aktualną temperaturę powietrza, dobową temperaturę maksymalna i minimalną, wilgotność powietrza i ściółki oraz siłę i kierunek wiatru. Do obserwacji lasu w Nadleśnictwie wykorzystywany jest system telewizji przemysłowej z transmisją sygnału falą radiową z kamery telewizyjnej zainstalowanej na wieży przeciwpożarowej w Tobołowie do punktu dyspozycyjno-alarmowego zlokalizowanego w budynku biurowym w Głębokim Brodzie.

                     Zdjęcie pożaru wykonane z kamery telewizyjnej na wieży w Tobołowie.

 

 

Ochrona przed szkodnikami

Ze względu na przeważający udział gatunkowy sosny pospolitej, teren Nadleśnictwa zagrożony jest głównie szkodnikami żerującymi na tym gatunku drzewa. Na uprawach leśnicy toczą walkę z szelinkiakiem sosnowcem. Młodniki atakowane są przez zwójki i smoliki. W starszych drzewostanach dominującym szkodnikiem pierwotnym jest brudnica mniszka, a osłabione drzewa zasiedlane są przez szkodniki wtórne takie jak cetyńce czy przypłaszczek granatek. Na świerku występują korniki i czterooczak świerkowiec. Prognozowanie występowania szkodliwych owadów odbywa się za pomocą pułapek feromonowych. Zdając sobie sprawę z tego, że dużo ważniejsze jest zapobieganie niż leczenie, leśnicy Głębokiego Brodu starają się wzbogacić siedliska poprzez wprowadzanie domieszek biocenotycznych, częstą kontrolę drzewostanów pod względem występowania drzew trocinkowych oraz stosowanie kompleksowo-ogniskowej metody ochrony lasu: grodzone są mrowiska, wprowadzane owocodajne gatunki drzew i krzewów, pozostawiane drzewa dziuplaste.

Straż Leśna

Przy Nadleśnictwie funkcjonuje posterunek Straży Leśnej. Jej funkcjonariusze zapobiegają kradzieżom drewna, usuwają wnyki, oraz, w okresie lata, w ramach wspólnej akcji „Bezpieczna Woda" wraz z policjantami KPP w Sejnach strzegą porządku na akwenach wodnych położonych na terenie Nadleśnictwa Głęboki Bród.