Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cennik drewna

W sprawach związanych z zakupem drewna można kontaktować się ze specjalistą SL ds. użytkowania lasu i marketingu Bartłomiejem Wiśniewskim - 669 996 487, b.wisniewski@bialystok.lasy.gov.pl

Surowiec drzewny oferowany przez nasze nadleśnictwo to przede wszystkim wysokiej jakości sortymenty sosnowe, pozyskiwane w ramach cięć rębnych i pielęgnacyjnych. Bardzo dobra jakość techniczna drzewostanów rębnych i przedrębnych przekłada się na dobrej jakości surowiec, którego główną cechą jest wąskosłoistość drewna (ok. 10 słoi na 1 cm przekroju poprzecznego) oraz bezsęczność.

Sprzedaż drewna podmiotom gospodarczym odbywa się zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dostępnym na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego oraz aktualnymi aukcjami internetowymi – portal e-drewno.

Sprzedaż detaliczna prowadzona jest na bieżąco w leśnictwach oraz w biurze nadleśnictwa.
Sprzedaż surowca drzewnego na podstawie procedury negocjacji handlowych prowadzona jest zgodnie z Regulaminem sprzedaży surowca drzewnego na podstawie negocjacji handlowych w Nadleśnictwie Głęboki Bród dostępnym na dole strony, wprowadzonym z dniem 23.06.2020r. Zarządzeniem nr 18/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Głęboki Bród. Ogłoszenia o planowanej sprzedaży na podstawie tej procedury będą umieszczane w zakładce „Ogłoszenia o sprzedaży w procedurze negocjacji handlowych”.