Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 66 lat, a przeciętna zasobność przekracza 332 m sześć./ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 87proc. - borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
 • 12 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 1 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

 • 95 proc. – sosna
 • 3 proc. –  świerk
 • 1 proc. – brzoza
 • 1 proc. – pozostałe

Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 6 proc. – I klasa
 • 14 proc. – II klasa
 • 25 proc. – III klasa
 • 28 proc. – IV klasa
 • 14 proc. – V klasa
 • 13 proc. – VI klasa i starsze