Web Content Display Web Content Display

Projekty i fundusze

Projekt POIS.02.04.00-00-0164/16-00  
„Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) in situ i ex situ w Puszczy” 

Projekt: Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) in situ i ex situ w Puszczy Augustowskiej

w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Umowa nr POIS.02.04.00-00-0164/16-00

Dofinansowanie: 5 088 974,36 zł

 

Nadleśnictwo Głęboki Bród informuje, że istnieje mechanizm służący sygnalizowaniu  potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, o którym mowa w par. 4 ust. 19 umowy o dofinansowanie – stworzony przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ;
Bliższe informacje można znaleźć pod poniższym linkiem (w części Zgłaszanie nieprawidłowości):

http://www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/obowiazki-przy-realizacji-projektow/

a nieprawidłowości zgłaszać przez następujący formularz zgłaszania:

www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl

 

 

Zielona Klasa

Umowa nr 00005-6173-SW1000059/14

Ochrona głuszca

„Active protection of lowland populations of Capercaillie in the Bory Dolnośląskie Forest and Augustowska Primeval Forest / Czynna ochrona nizinnych populacji głuszca (Tetrao urogallus L.) na terenie Borów Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej"
Nadleśnictwo Głęboki Bród wspólnie z Nadleśnictwem Ruszów otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowania Life+
w ramach umowy z Komisją Europejską nr LIFE11 NAT/PL/428
dofinansowanie:
2 656 003 €
oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach umowy nr 716/2012/Wn50/OP-RE-LF/D
dofinansowanie:
2 390 403 €

     

 

Dojazd pożarowy nr 4, 6, 8

„Wzmocnienie systemu obrony przeciwpożarowej Nadleśnictwa Głęboki Bród poprzez przebudowę dojazdów pożarowych Nr 4 na odcinku km 0+000 – 4+ 8866 w leśnictwie Gulbin, Nr 6 na odcinku km 0+000 – 5+555 w leśnictwie Pogorzelec – Tobołowo i Nr 8 na odcinku km 0+517 – 2+106 w leśnictwie Monkinie celem dostosowania parametrów technicznych dojazdów pożarowych w zakresie przekroju i konstrukcji jezdni do przeniesienia obciążeń do pojazdów specjalistycznych uczestniczących w akcjach ratowniczych"
Nadleśnictwo Głęboki Bród otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 266
 „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
w ramach umowy 03791-69150-0R1000002/09 z dn. 11.06.2010 r.
Dofinansowanie:
1 050 370 zł

Dojazd pożarowy nr 9

„Wzmocnienie systemu obrony przeciwpożarowej poprzez budowę dojazdu pożarowego nr 9 na odcinku km 0+000 – 4+783 w leśnictwie Ostęp"
Nadleśnictwo Głęboki Bród otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 266
 „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
w ramach umowy 05868-69150-0R1000006/12 z dn. 18.07.2012 r.
Dofinansowanie: 1 127 400 zł

 

Sprzęt do wykrywania i gaszenia pożarów

 

„Zakup specjalistycznego wyposażenia do wykrywania i gaszenia pożarów lasów"
Nadleśnictwo Głęboki Bród wraz z innymi nadleśnictwami RDLP Białystok otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013
w ramach umowy UDA-RPPD.05.01.00-20-004/10-00 z dn. 30.08.2010 r.
Dofinansowanie: 2 177 075,00 zł