Łatwiej zanocujesz na dziko w Lasach Państwowych

1 maja 2021 r., już nie pilotażowo a docelowo LP otwierają wybrane obszary leśne do uprawiania bushcraftu i survivalu.

W Nadleśnictwie Głęboki Bród obszar taki wskazano po szczegółowej analizie walorów przyrodniczych i turystycznych. Mamy nadzieję, że wybrane przez nas ponad 1500 ha lasu, w trzech zwartych obszarach położonych głęboko w Puszczy, spełni oczekiwania współczesnych traperów.

Mapa obszarów

Granicami obszaru są wyłącznie linie podziału powierzchniowego lasu (oddziałowe i ostępowe), które bez trudu zlokalizujecie w terenie odczytując numery na kamiennych słupkach oddziałowych ustawionych w miejscach ich przecięć.

Na załączonej mapie pokazujemy też lokalizację dozwolonego miejsca palenia ognisk oraz dozwolone miejsca pozostawiania pojazdów, gdybyście wyruszyli na wyprawę samochodem. Oczywiście można też przywędrować pieszo.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. regulaminem korzystania z obszaru (załącznik poniżej),
  2. informacjami dotyczącymi korzystania z ognia – jedno dozwolone miejsce znajduje się w oddziale 459 w leśnictwie Chylinki.
  3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/
    Przed wyjściem do lasu sprawdź, czy nasz obszar nie został objęty zakazem.
  4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu www.czaswlas.pl,
  5. informacjami, gdzie są prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu.
  6. czasowymi wyłączeniami lub zmianami przebiegu szlaków www.gleboki-brod.lasy.gov.pl,
  7. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! Strona Koła Łowieckiego "Słonka" w Sejnach.  

Jeśli Twój pobyt w lesie ma obejmować więcej niż 2 noclegi lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszeniowy noclegów i uzyskać zgodę Nadleśnictwa.
Zgłoszenie obejmuje wypełnienie formularza pobranego ze strony Nadleśnictwa Głęboki Bród (dostępny w załączeniu) i odesłanie go na adres glebokibrod@bialystok.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze przed planowanym noclegiem. Pozytywna odpowiedź mailowa Nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie:
Joanna Hołubowicz
(87 5165203, joanna.holubowicz@bialystok.lasy.gov.pl)

Nadleśnictwo Głęboki Bród przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępniania obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym powstał pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Istnieje możliwość korzystania z ankiety przeznaczonej dla wszystkich osób korzystających turystycznie z lasów, nie tylko tych którzy nocują w lesie w ramach Programu.
Link do ankiety dla użytkowników:
http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl