Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2021 r. na gruntach w zarządzie LP było 11 711 pomników przyrody, z czego 9 tys. stanowiły pojedyncze drzewa, a 1426 grupy drzew.

Na terenie naszego nadleśnictwa występuje 8 pomników przyrody. Chronią one 4 pojedyncze drzewa, 1 pojedynczy krzew, 2 grupy drzew oraz głaz narzutowy. Spośród wymienionych pomników 5 zlokalizowanych jest na gruntach nadleśnictwa:

- 1 głaz narzutowy

- 2 grupy drzew (15 szt. modrzewia europejskiego oraz 10 szt. sosny zwyczajnej)

- 2 pojedyncze drzewa (sosny zwyczajnej)