Lista aktualności Lista aktualności

W trosce o las i bezpieczeństwo podróżujących

Drzewostany Puszczy Augustowskiej przy drodze krajowej nr 16 są osłabione w wyniku żerowania brudnicy mniszki. W trosce o bezpieczeństwo podróżujących, leśnicy będą przystępować do cięć sanitarnych (usuwania martwych drzew), aby zachować las w jak najlepszej kondycji.

Leśnicy w Puszczy Augustowskiej w dalszym ciągu walczą z brudnicą mniszką – motylem, który pojawiając się cyklicznie w formie gradacji (masowego pojawu), może doprowadzić do zamierania drzewostanów. W maju wykonano w puszczy zabieg ratujący drzewostany iglaste przed gąsienicami brudnicy. Do oprysku drzew użyto najskuteczniejszego i najmniej szkodliwego dla innych organizmów preparatu biologicznego FORAY 76 B.

Drzewostany sąsiadujące z drogami publicznymi nie zostały opryskane w całości - zgodnie z zaleceniami specjalistów przy drogach pozostawiono niepryskany pas lasu o szerokości 100 metrów.Brudnica mniszka jest szkodnikiem pierwotnym drzewostanów iglastych. Gąsienice tego motyla są bardzo żarłoczne. Liczebność populacji tego owada leśnicy monitorowali m.in. poprzez ścinkę drzew na tzw. płachtę – w niektórych drzewach naliczono prawie 2 tysiące sztuk gąsienic. To wartości alarmowe – niezbędna była aktywna walka ze szkodnikiem (więcej o nadzwyczajnych kontrolach występowania brudnicy mniszki).

Pod koniec maja przeprowadzono na terenie trzech nadleśnictw Puszczy Augustowskiej akcję opryskiwania lasu z samolotów. Zabiegiem objęte zostały wybrane, najbardziej zagrożone powierzchnie. Na terenie Nadleśnictwa Głęboki Bród, gdzie zagrożenie od brudnicy mniszki było największe, opryskiem objęto 1600 ha drzewostanu (więcej o lotniczych zabiegach ratowniczych). Lotniczy zabieg ratowniczy przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi procedurami. W związku z zaleceniami specjalistów z Zakładu Ochrony Lasu w Olsztynie, drzewostany sąsiadujące z drogami publicznymi nie zostały opryskane w całości – przy drogach pozostawiono niepryskany pas lasu o szerokości 100 metrów. W związku z tym, niektóre widoczne przy drodze krajowej nr 16 drzewostany są bardzo osłabione. Leśnicy w trosce o bezpieczeństwo podróżujących, będą przystępować do cięć sanitarnych (usuwania martwych drzew), aby zachować las w jak najlepszej kondycji.

Gdyby w tym roku zrezygnowano z aktywnej walki z brudnicą, w okresie letnim nastąpiłoby znaczne osłabienie koron w wyniku żeru gąsienic, a w przyszłym roku populacja brudnicy rozrosłaby się jeszcze bardziej. Mogłoby to doprowadzić do gołożerów (pozbawienie drzew iglastych aparatu asymilacyjnego), a w ich wyniku do zamierania całych połaci drzewostanów.