Web Content Display Web Content Display

Oferta edukacyjna

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej. Oprócz lekcji w terenie istnieje możliwość zaproszenia leśników na zajęcia do szkół.

Osoby zainteresowane organizacją spotkań edukacyjnych na terenie nadleśnictwa proszone są o zapoznanie się i zastosowanie warunków zawartych w Zarządzeniu nr 32 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 5 września 2017 r. w sprawie regulaminu uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej na terenie Nadleśnictw z obszaru RDLP w Białymstoku

Odpowiednio zorganizowana współpraca uwzględniająca wskazane w Regulaminie kwestie BHP zagwarantuje uczestnikom spotkań, w tym także nauczycielom pełniącym funkcje opiekunów, odpowiednie warunki do nauki, rzetelną informację i przede wszystkim bezpieczeństwo.

Warunkiem organizacji zajęć jest zapoznanie się z regulaminem i wypełnienie oraz przekazanie oświadczenia. Pliki dostępne są w załączniku.

Osoba do kontaktu: joanna.holubowicz@bialystok.lasy.gov.pl
glebokibrod@bialystok.lasy.gov.pl
tel.: 87 51 65 203