Asset Publisher Asset Publisher

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Przeczytaj więcej na stronie lasy.gov.pl.

 

Głównym celem hodowli lasu w naszym nadleśnictwie jest utrzymanie wysokiej jakości drzewostanów, ich spójności i ciągłości istnienia. W ramach tych działań przeprowadza się odnowienia każdej powierzchni, z której usunięty został dotychczasowy drzewostan (czy to w ramach planowego zabiegu, takiego jak np. zrąb, czy też na skutek śniegołomu, huraganu czy innej klęski).

Odnowienie wykonuje się sztucznie, przez sadzenie. Świeżo posadzony las nie jest pozostawiany sam sobie. Co roku na uprawach leśnych kosi się chwasty, wykonuje czyszczenia wczesne oraz korekty składu gatunkowego. Dzięki bardzo sumiennej pracy ze strony leśniczych oraz pracowników Zakładów Usług Leśnych, poprawki i uzupełnienia na uprawach w naszym nadleśnictwie ograniczone są do minimum.

W młodnikach prowadzone są czyszczenia późne – pozyskane tu drewno, nie jest najwyższej jakości, a koszty zabiegów znacznie przekraczają jego wartość. Nie mniej jednak wykonanie tych operacji jest niezbędne, aby zagwarantować jak najdogodniejsze warunki wzrostu osobnikom o najlepszych cechach.

Kolejne etapy troski o drzewostan to trzebieże wczesne (cięcia gwarantujące najlepsze warunki wzrostu najbardziej pożądanym osobnikom) oraz trzebieże późne (głównie o charakterze sanitarnym).

Ostatnim etapem cięć są zręby dojrzałego drzewostanu, głównie w formie rębni zupełnych i gniazdowych.

Zasady hodowli lasu

 

 

Olbrzymi, zwarty obszar Puszczy i jej nieprzerwane trwanie od kilku tysięcy lat, zaowocowały wytworzeniem swoistego mikroklimatu i skomplikowanej sieci powiązań wielkiego organizmu Przyrody, dzięki którym możliwe było wykształcenie bardzo cennego ekotypu tutejszej sosny, zwanego „sosną augustowską". W wyniku długotrwałego doboru naturalnego, sosna augustowska osiągnęła najwyższy stopień przystosowania do miejscowych warunków klimatycznych i glebowych.

Naturalny bank genów Puszczy, Nadleśnictwo Głęboki Bród stara się wykorzystać poprzez zwiększanie i ulepszanie produkcji leśnej na drodze selekcji populacyjnej i selekcji rodów, które są jednocześnie bardzo skutecznymi formami ochrony sosny w Nadleśnictwie.

 

Selekcja populacyjna obejmuje:

            - wyłączone drzewostany nasienne – 98,73 ha na terenie Nadleśnictwa

            - gospodarcze drzewostany nasienne – 577,98 ha drzewostanów sosnowych oraz 96,82 ha drzewostanów świerkowych

 

Selekcja rodów obejmuje 31 drzew doborowych, z których 12 uznano w wyłączonych drzewostanach nasiennych.

Nasiona pozyskane w wyłączonych drzewostanach nasiennych wykorzystywane są w Nadleśnictwie do produkcji materiału sadzeniowego, który następnie służy do zakładania upraw pochodnych. Ogólna powierzchnia tych upraw wynosi 111,18 ha (stan na koniec 2007r.) i z każdym rokiem wzrasta.

Szczególnie okazałe egzemplarze sosny pospolitej, rosnące pojedynczo w uprawach, młodnikach lub drzewostanach podniesiono do rangi pomników przyrody. Na terenie Nadleśnictwa jest ich kilkanaście; najgrubsza sosna ma w obwodzie 301 cm i 36m wysokości.

 

Szkółka leśna w Nadleśnictwie Głęboki Bród

Na terenie Nadleśnictwa Głęboki Bród znajduje się szkółka leśna o powierzchni 8,23 ha, produkująca wysokiej jakości materiał zalesieniowy, zadrzewieniowy oraz ozdobny. Materiał ozdobny produkowany jest w pojemnikach (z zakrytym systemem korzeniowym).

Rocznie produkuje się tu około 1,5 mln sadzonek, wśród których dominuje sosna, świerk i dąb.

Sadzonki produkowane w pojemnikach dostępne są przez cały rok. Wśród nich największym powodzeniem cieszą się ozdobne odmiany świerka.