Asset Publisher Asset Publisher

Widziałeś głuszca?

Jeżeli podczas wycieczki po terenach leśnych spotkałeś(aś) głuszca, bylibyśmy bardzo wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Można to zrobić na kilka sposobów:

1. Zadzwonić pod numer 87-516 52 32, 516 52 03 lub 609 99 26 93

2. Pobrać poniższą kartę obserwacji, a po wypełnieniu odesłać na adres poczty elektronicznej koordynatora  projektu dorota.lawreszuk@bialystok.lasy.gov.pl

3. Pobrać kartę obserwacji, a po wypełnieniu dostarczyć do siedziby Nadleśnictwa Głęboki Bród, Głęboki Bród 4, 16-506 Giby

KARTA OBSERWACJI GŁUSZCA