Asset Publisher Asset Publisher

Priorytety w edukacji leśnej

W miniony piątek (19.04.2024) edukatorzy leśni z obszaru RDLP w Białymstoku uczestniczyli w szkoleniu pn. „Ochrona przyrody i edukacja senioralna - priorytety w edukacji leśnej” zorganizowanym z inicjatywy Nadleśnictwa Głęboki Bród.

Żyjemy w świecie, gdzie zmiany są na porządku dziennym. Zmieniają się przepisy prawne, priorytety kierunku rozwoju leśnictwa czy  oczekiwania społeczne kierowane do leśników. Dostrzegając te problemy, ukierunkowaliśmy treści szkolenia na aspekty związane z ochroną przyrody i problematyką edukacji senioralnej.

Ochrona przyrody jest jedną z podstawowych treści edukacji leśnej. Jak w praktyce edukować o ochronie przyrody? Najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie z doświadczeń innych. Doskonałym zapleczem do omówienia problematyki ochrony czynnej, okazały się doświadczenia Nadleśnictwa Głęboki Bród. Nadleśnictwo od wielu lat prowadzi  Ośrodek Hodowli Zachowawczej Głuszca. W szczegóły ochrony głuszca i całej działalności Ośrodka wprowadził uczestników Pan Grzegorz Myszczyński, Nadleśniczy Nadleśnictwa Głęboki Bród. Pan Nadleśniczy nie ukrywał, że działania na rzecz ochrony tego cennego gatunku wymagają osobistego zaangażowania i pasji wielu pracowników – pracy, której nie da się wyliczyć w godzinach czy złotówkach. Jak zauważyli uczestnicy szkolenia, brak odpowiedniego naświetlenia w ramach edukacji leśnej zagadnień wskazujących na ogrom prac jakie podejmują leśnicy na rzecz ochrony przyrody powoduje,  że społeczeństwo ocenia leśników jedynie przez pryzmat „eksploratorów” lasu.    

Kolejnym zagadnieniem z którym musimy się zmierzyć w edukacji leśnej jest edukacja senioralna. Polityka senioralna stała się bowiem w ostatnich latach priorytetowym obszarem działania wielu państw, stojących w obliczu  starzenia się społeczeństwa. W Polsce zadania polityki senioralnej określa m. in. dokument pn. „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność” . Dokument wskazuje na pilną potrzebę zwiększenia oferty edukacyjnej ukierunkowanej na potrzeby obywateli 60+. Edukacja tej grupy najczęściej jest realizowana przez aktywność Uniwersytetów III wieku. O tym jakimi zasadami kierować się w edukacji seniorów opowiedział nam  przedstawiciel Uniwersytetu III Wieku z Sejn – Pan Jerzy  Nazaruk, Prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Cywilizacyjnego „Ściana Wschodnia”. Jak podkreślał Pan Jerzy, należy mieć na uwadze fakt,  że osoby starsze są częścią społeczności chętnie korzystającej z oferty edukacyjnej. Oczywiście, Seniorzy mają wiele swoich ograniczeń ale nie zmienia to faktu, że nadal chcą rozwijać swoje  zainteresowania i pasje – chociażby dlatego, że wcześniej nie mieli na nie czasu. Angażują się w działania służące aktywności prozdrowotnej i to nie tylko w spacer typu nordic walkig. Chętnie uczestniczą w projektach problemowych, warsztatach zielarskich czy kulinarnych, plenerach malarskich. Pan Jerzy zachęcał leśników do współpracy z różnymi podmiotami w przygotowywaniu oferty edukacyjnej.

O tym, że taka współpraca jest możliwa i efektywna uczestnicy szkolenia mogli przekonać się odwiedzając również Pracownię Przyrody w Dworku Miłosza w Krasnogrudzie, prowadzoną przez Międzynarodowe Centrum Dialogu Fundację „Pogranicze”. Pracownicy  Pracowni  łączą edukację przyrodniczą w ścisłym powiązaniu z kulturą, historią i dziedzictwem pogranicza polsko – litewskiego. Spotkanie w Pracowni było okazją do wymiany poglądów w jaki sposób i jakimi środkami docierać do  odbiorców z  przekazem związanym z zagrożeniami klimatycznymi i ich skutkami dla środowiska przyrodniczego.  Truizmem jest powoływanie się na stwierdzenie, że takie będziemy mieli światłe społeczeństwo jak wykształconych będziemy mieli nauczycieli. A przecież do nich -  też w formie nieformalnej edukacji- należą edukatorzy leśni. Dlatego, podnoszenie kwalifikacji tej grupy pracowników jest ważne i bezdyskusyjne.