Asset Publisher Asset Publisher

Lasy ważne społecznie – spotkanie

Nadleśnictwo Głęboki Bród zaprasza wszystkie osoby zainteresowane lasami o zwiększonej funkcji społecznej na spotkanie, które odbędzie się 29 kwietnia 2024 o godzinę 10:00 w siedzibie nadleśnictwa.

Na spotkaniu rozpoczniemy proces wyznaczenia lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Głęboki Bród.
Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli podmiotów, samorządów społecznych, lokalnej społeczności oraz lokalnych organizacji zaangażowanych w problematykę leśną. Jego ideą  jest zainicjowanie dialogu społecznego w okresie obowiązywania planu urządzenia lasu na temat gospodarki leśnej. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną podstawy prawne wyznaczania lasów ważnych społecznie. Zostaną również zaprezentowane rozwiązania związane ze społecznym wykorzystywaniem lasów.
Poddane dyskusji będą lasy intensywnie użytkowane rekreacyjnie, tereny leśne w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodków wypoczynkowych, wsi letniskowych oraz inne potrzeby społeczeństwa wynikłe podczas rozmów.
Głównym założeniem spotkania jest wyznaczenie i poddanie konsultacjom obszarów, które uzyskają statut „Lasów o zwiększonej funkcji społecznej”, a także sposobu ich zagospodarowania.