Asset Publisher Asset Publisher

Konkurs "Klasa z drewna"

Las to niezwykłe miejsce, pełne tajemnic i piękna. Drewno, które pochodzi z lasów, jest nie tylko cennym surowcem, ale także symbolem ekologicznego stylu życia. Szkoły mają ogromny potencjał w promowaniu lasów oraz drewna jako w pełni odnawialnego surowca. Dlatego zapraszamy wszystkie szkoły do udziału w konkursie " Klasa z drewna ".

Celem konkursu jest propagowanie drewna jako ekologicznego i trwałego surowca, a także zwrócenie uwagi na szczególne znaczenie lasów w naszym środowisku. Zachęcamy szkoły do przedstawienia oryginalnych projektów, które będą promować leśnictwo, edukację przyrodniczą oraz wykorzystanie drewna w różnych aspektach życia szkoły.

Wszystkie uczestniczące szkoły powinny przygotować projekt, który zostanie oceniony przez komisję konkursową. Gdy projekt zyska akceptację, wnioskodawca podpisze umowę z Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych na promocję Lasów Państwowych.

Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie szkoły w Polsce! (w rozumieniu art. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. w: Dz.U. z 2022 r.; poz. 2230)).

Nabór wniosków rusza 10 lipca 2023 roku i potrwa do 10 sierpnia 2023 roku, a lista laureatów zostanie opublikowana do 31 sierpnia 2023 roku.

Realizację zadań, które zostaną objęte umową z CILP należy zakończyć do 31 października br. Jako projekt zadania konkursowego należy rozumieć oryginalny sposób promocji drewna i leśnictwa odbywający się poprzez organizację zajęć terenowych i żywych lekcji przyrody oraz przygotowanie terenu do prowadzenia rekreacji lub zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem surowca naturalnego, jakim jest drewno.

„Klasa z drewna” to trzeci w tym roku program konkursowy Lasów Państwowych. Równolegle trwają konkursy grantowe dedykowane Kołom Gospodyń Wiejskich i Klubom Sportowym.

Wniosek należy złożyć lub przesłać na adres: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa.

Pytania dotyczące Konkursu prosimy wysyłać na adres konkurs.klasazdrewna@cilp.lasy.gov.pl.