Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie http://www.lasy.gov.pl/nasza-praca/lowiectwo.

Nadleśnictwo Głęboki Bród prowadzi gospodarkę łowiecką w ramach Ośrodka Hodowli Zwierzyny (OHZ) w skład którego wchodzą dwa obwody nr 32 i 33 o ogólnej powierzchni 12 410 ha, z czego 9 286 ha stanowi powierzchnia leśna. Dzięki rozważnej gospodarce łowieckiej, populacje zwierząt łownych są liczne i silne, o prawidłowej strukturze wiekowej i płciowej. Według stanu na 10 marca 2020 roku na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Głęboki Bród oszacowano liczebność podstawowych gatunków zwierzyny grubej:
•    łosie – 65 szt.
•    jelenie – 226 szt.
•    sarny – 90 szt.

Populacja dzika w związku z zagrożeniem epizootycznym ze strony wirusa ASF znajduje się obecnie pod szczególnym nadzorem, a jej liczebność utrzymywana jest na niskim poziomie. Mamy nadzieję, że wkrótce uda się wyeliminować chorobę ze środowiska przyrodniczego, a czarny zwierz wróci w nasze ostępy.

Corocznie w Nadleśnictwie pozyskiwane są medalowe trofea. W sezonie 2020/2021 najpotężniejszy wieniec jelenia byka, ważący 11,67 kg, wyceniono na 232,58 pkt CIC, przyznając złoty medal.

Stałymi mieszkańcami naszych lasów są duże drapieżniki - wilki i rysie. Ich ustabilizowane i silne populacje stanowią doskonały dowód zrównoważonego gospodarowania łowieckiego.

Zwierzyna drobna bytująca całorocznie na terenie Nadleśnictwa to zające, jarząbki, lisy, jenoty, borsuki, kuny leśne i domowe, tchórze.

Szczególną troską obejmujemy populację głuszca, która dzięki wysiłkom Nadleśnictwa ma szansę przetrwać i być podziwiana przez kolejne pokolenia.

Zapoznaj się z ofertą łowiecką nadleśnictwa.