Asset Publisher Asset Publisher

Niebezpieczne pamiątki w Puszczy Augustowskiej

Pociski artyleryjskie z okresu II Wojny Światowej znaleziono w lasach Nadleśnictwa Głęboki Bród. Na miejsce wezwano 10 Patrol Rozminowania 15 Brygady Zmechanizowanej w Giżycku.

Skorodowane niewybuchy zostały znalezione 11 kwietnia 2019 r. przez służbę leśną podczas prowadzenia prac gospodarczych w leśnictwie Ostęp. Nadleśnictwo niezwłocznie powiadomiło o tym fakcie policję i zabezpieczyło teren. Wezwany patrol saperski wykopał 6 sztuk niewybuchów, które następnie wywieziono na poligon i tam zdetonowano. W trakcie przeprowadzania prac nikt nie ucierpiał i nie wyrządzono żadnych szkód.

Wiosna jest okresem zwiększonego penetrowania lasu przez turystów. Zwłaszcza w tym okresie pamiętajmy o zasadach bezpiecznego korzystania z lasu. W przypadku znalezienia niebezpiecznych „pamiątek z okresu wojny” należy niezwłocznie powiadomić miejscowe nadleśnictwo lub policję. Niewybuchy są bardzo niebezpieczne. W żadnym wypadku nie należy takich przedmiotów dotykać.