Lista aktualności Lista aktualności

W trosce o las

Leśnicy w Puszczy Augustowskiej w dalszym ciągu walczą z brudnicą mniszką – motylem, który pojawiając się cyklicznie w formie gradacji (masowego pojawu), może doprowadzić do zamierania drzewostanów.

Od dwóch lat drzewostany Puszczy Augustowskiej są zagrożone przez brudnicę mniszkę, która jest jednym z najgroźniejszych szkodników pierwotnych drzew iglastych. Przysmakiem gąsienic brudnicy mniszki są igły sosny i świerka. Co kilkanaście lat populacja tego motyla staje się tak duża, że należy wykonać zabieg ratowniczy, którym jest oprysk. I właśnie z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia również w tym roku. Aktywna walka ze szkodnikiem będzie służyć zachowaniu drzewostanów w jak najlepszej kondycji.

Zanim jednak samolot ruszy do walki z brudnicą mniszką trzeba wyznaczyć właściwy termin do wykonania zabiegu. W związku z tym w Nadleśnictwie Głęboki Bród przeprowadzono nadzwyczajną kontrolę występowania tego szkodnika:

• opaski lepowe na drzewach i stosy kontrolne - określają liczebność gąsienic, termin ich wylęgu oraz zakończenia wędrówki w korony drzew. Gąsienice po wylęgu gromadzą się w tzw. „lusterkach”, następnie wspinają się po pniach, by żerować na igłach w koronie drzewa;
• ścinka drzew na tzw. płachtę – pozwala na stwierdzenie liczebności gąsienic żerujących w koronie jednego drzewa. Tej wiosny na niektórych drzewach znajdowało się ponad 2 tysiące sztuk gąsienic, dając krytyczny stopień zagrożenia.

W najbliższym czasie poinformujemy o terminie planowanego zabiegu ratowniczego, który będzie przeprowadzony pod warunkiem wystąpienia korzystnych warunków pogodowych (niewielka prędkość wiatru – 3 m/s i wilgotność powietrza 60%). Zabieg będzie prowadzony przy użyciu preparatu biologicznego FORAY 76 B, działającego selektywnie wyłącznie na larwy motyli brudnicy mniszki, zatem bezpodstawne są obawy, że na terenie objętym zabiegiem zostanie zniszczone życie biologiczne. Preparat ten jest nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt i pszczół.