Lista aktualności Lista aktualności

Światowy Dzień Mokradeł

Światowy Dzień Mokradeł, zwany również Światowym Dniem Obszarów Wodno-Błotnych, obchodzony jest 2 lutego od 1997 roku. Datę tę wyznaczyło podpisanie w 1971 roku konwencji ramsarskiej. W tym roku święto obchodzimy pod hasłem „Mokradła i woda”. To rok szczególny, świętujemy bowiem 50. rocznicę podpisania Konwencji o obszarach wodno-błotnych.

Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających międzynarodowe znaczenie, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, to najstarsza światowa konwencja poświęcona ochronie środowiska przyrodniczego. Jej celem jest ochrona i zrównoważone użytkowanie mokradeł.

Według konwencji ramsarskiej, mokradło jest obszarem leżącym na pograniczu środowiska wodnego i lądowego. Obejmuje zarówno obszary podmokłe, wszelkie wody śródlądowe, a także najpłytsze przybrzeżne wody morskie.

Narastający kryzys wodny, spowodowany działalnością człowieka i zmianami klimatu, zagraża ludziom i przyrodzie. Osuszając mokradła, niszczymy nieodwracalnie zasoby wody, bogaty świat roślin i zwierząt oraz usługi ekosystemowe, które świadczą ekosystemy podmokłe. Mokradła magazynują i oczyszczają wodę, są podstawą globalnej gospodarki, zapewniają nam bezpieczeństwo i dają wyżywienie, a roślinom i zwierzętom oferują miejsce do życia.

Wzrost liczby ludności, urbanizacja i określone wzorce konsumpcji odcisnęły nieodwracalnie piętno na terenach podmokłych. W związku z zanikaniem i zanieczyszczaniem mokradeł zaostrzył się kryzys wodny, który zagraża życiu na Ziemi.


Możemy mieć wystarczająco dużo wody dla przyrody i dla nas, jeśli:

  • przestaniemy niszczyć, a zaczniemy odtwarzać tereny podmokłe,
  • nie będziemy przegradzać rzek tamami, ani przekraczać wydobycia z warstw wodonośnych,
  • zajmiemy się zanieczyszczeniami, przede wszystkim oczyścimy źródła wody pitnej,
  • zwiększymy efektywność wykorzystania wody, będziemy mądrze użytkować tereny podmokłe,
  • uznamy temat wody i terenów podmokłych za istotny w planach rozwoju i zarządzania zasobami.

Więcej informacji na temat konwencji ramsarskiej:
https://www.ramsar.org
http://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/ochrona-mokradel

 

Plakat promujący Światowy Dzień Mokradeł przedstawia mokradło i tętniące wokół niego życie