Lista aktualności Lista aktualności

Lotniczy zabieg ratowniczy

W związku ze stwierdzonym zagrożeniem w drzewostanach sosnowych od szkodnika pierwotnego - brudnicy mniszki, na terenie Nadleśnictwa Głęboki Bród występuje konieczność wykonania lotniczego zabiegu ratowniczego.

W Nadleśnictwie Głęboki Bród zostało wytypowanych ok. 1600 ha lasów zagrożonych masowym pojawieniem się brudnicy mniszki. W celu ograniczenia populacji tego szkodnika pierwotnego zostanie wykonany zabieg ratowniczy z użyciem samolotu. Oprysk drzewostanów przeprowadzony zostanie na terenie leśnictw najbardziej zagrożonych: Chylinki, Gulbin i Monkinie (zgodnie z załączoną mapą).

Tereny objęte zabiegiem lotniczym zostaną w lesie oznakowane poprzez umieszczenie przy drogach wjazdowych tablic ostrzegawczych.

Zabieg będzie prowadzony w terminie 25 - 27 maja przy użyciu preparatu biologicznego FORAY 76 B. Preparat ten jest nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt i pszczół, ale ze względów bezpieczeństwa nie należy przebywać na terenie lasu, w którym wykonywany będzie oprysk.