Lista aktualności Lista aktualności

Nadzwyczajne kontrole występowania brudnicy mniszki

Podczas prowadzonych działań prognostycznych zaobserwowano latem 2018 roku w Nadleśnictwie Głęboki Bród bardzo duży wzrost liczebności motyli brudnicy mniszki.

Na przełomie lipca i sierpnia przeprowadzona była kontrola występowania brudnicy mniszki za pomocą:

  • pułapek feromonowych – umieszczony w plastikowym pojemniku feromon ma za zadanie wabienie samców motyli brudnicy. Na podstawie liczby odłowionych osobników zostaje wyznaczony przybliżony termin kulminacji lotu brudnicy mniszki
  • liczenie samic metodą transektu – polega na liczeniu samic tego motyla siedzących na 10 kolejno wybranych drzewach w czasie przeglądu drzewostanów iglastych

Przeprowadzone kontrole wykazały zagrożenie drzewostanów przez brudnicę mniszkę, która jest jednym z najgroźniejszych szkodników pierwotnych drzew iglastych. Przysmakiem gąsienic brudnicy mniszki są igły sosny i świerka. Co kilkanaście lat populacja tego motyla staje się tak duża, że należy wykonać zabieg ratowniczy, którym jest oprysk. I właśnie z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia w tym roku.

Zanim jednak samolot ruszy do walki z brudnicą mniszką trzeba wyznaczyć właściwy termin do wykonania zabiegu. W związku z tym, w Nadleśnictwie Głęboki Bród przeprowadzono nadzwyczajną kontrolę występowania tego szkodnika:

  • opaski lepowe na drzewach i stosy kontrolne - określają liczebność gąsienic, termin ich wylęgu oraz zakończenia wędrówki w korony drzew. Gąsienice po wylęgu gromadzą się w tzw. „lusterkach”, następnie wspinają się po pniach, by żerować na igłach w koronie drzewa;
  • ścinka drzew na tzw. płachtę – pozwala na stwierdzenie liczebności gąsienic żerujących w koronie jednego drzewa. Tej wiosny na niektórych drzewach znajdowało się ok. 3 tys. sztuk gąsienic, dając krytyczny stopień zagrożenia.

Zabieg ratowniczy w Nadleśnictwie Głęboki Bród planowany jest pod koniec maja 2019 roku, pod warunkiem wystąpienia korzystnych warunków pogodowych (niewielka prędkość wiatru – 3 m/s i wilgotność powietrza 60%). Jeśli warunki będą niekorzystne, termin oprysku będzie przesunięty.

Oprysk zostanie wykonany środkiem biologicznym (nie chemicznym), działającym selektywnie wyłącznie na larwy motyli, zatem bezpodstawne są obawy, że na terenie objętym zabiegiem zostanie zniszczone życie biologiczne.

Gdyby w tym roku zrezygnowano z aktywnej walki z brudnicą, w okresie letnim nastąpiłoby znaczne osłabienie koron w wyniku żeru gąsienic, a w przyszłym roku populacja brudnicy rozrosłaby się jeszcze bardziej. Mogłoby to doprowadzić do gołożerów (pozbawienie drzew iglastych aparatu asymilacyjnego), a w ich wyniku do zamierania całych połaci drzewostanów.

Aktywna walka ze szkodnikiem będzie służyć zachowaniu drzewostanów w jak najlepszej kondycji.