Lista aktualności Lista aktualności

KORONAWIRUS SARS-COV-2

Ograniczenie funkcjonowania Nadleśnictwa Głęboki Bród

Szanowni Państwo!

Zgodnie z decyzjami podjętymi przez organy Państwa oraz zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wobec wzrastającego zagrożenia dalszego rozprzestrzenienia się koronowirusa SARS CoV-2 w trosce o zdrowie  wszystkich interesantów oraz pracowników nadleśnictwa informuję o wprowadzeniu następujących zmian organizacji pracy Nadleśnictwa Głęboki Bród od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania:

1. Odwołane zostały wszystkie zaplanowane w najbliższym czasie wydarzenia, warsztaty i zajęcia edukacyjne. Umawianie nowych będzie możliwe po odwołaniu stanu epidemii.

2. Ograniczone zostaje osobiste załatwianie spraw w biurze Nadleśnictwa Głęboki Bród do przypadków niezbędnie koniecznych, po uprzednim, telefonicznym umówieniu się z właściwym pracownikiem poprzez sekretariat: tel. +48 87 51 65 203). Osoby takie proszone są o zachowanie niezbędnej higieny, zachowanie bezpiecznej odległości podczas rozmowy (ok.2 m) i decydowanie się na wizytę tylko w dobrym stanie zdrowia (bez oznak choroby, przeziębienia, kaszlu itp.). 
Należy wykorzystać wszystkie inne dostępne środki komunikowania się z biurem nadleśnictwa np. pocztę tradycyjną, elektroniczną, platformę e-PUAP, telefonicznie -zgodnie z danymi teleadresowymi dostępnymi na stronie internetowej nadleśnictwa.

Powyższe dotyczy również przyjmowania skarg i wniosków w wyznaczonym terminie przez nadleśniczego.

3. Sprzedaż detaliczna surowca drzewnego w leśnictwach i sadzonek na Szkółce będzie odbywać się w miarę możliwości po uprzednim umówieniu się z właściwym leśniczym telefonicznie bezpośrednio  w terenie (spis telefonów do leśnictw dostępny na stronie internetowej) bez konieczności wizyty w kancelarii.


Ze względu na nieobecność części pracowników oddelegowanych do pracy zdalnej lub sprawujących opiekę nad dziećmi w związku z zamknięciem placówek oświatowych mogą wystąpić utrudnienia w terminowym załatwieniu spraw. Proszę o zrozumienie i współpracę oraz zachowanie spokoju i opanowania w tym trudnym dla wszystkich czasie.

Dalsze informacje dotyczące ewentualnych zmian w funkcjonowaniu Nadleśnictwa będą przekazywane w kolejnych komunikatach.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Głęboki Bród
Piotr Karnasiewicz