Lista aktualności Lista aktualności

Głuszec podczas XXIII Ogólnopolskiego Zlotu Nizinnego Przewodników PTTK „Ziemia Augustowska”

Leśnicy z Nadleśnictw Szczebra i Głęboki Bród zaprezentowali walory przyrodnicze Puszczy Augustowskiej przewodnikom turystycznym, którzy w dniach 10-12 maja 2019 roku wzięli udział w XXIII Ogólnopolskim Zlocie Nizinnym Przewodników PTTK „Ziemia Augustowska”.

Głównym organizatorem tego wydarzenia był Oddział PTTK w Augustowie i Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 60 osób z całej Polski.

O lesie, przyrodzie w Puszczy i działalności Lasów Państwowych na terenie Puszczy Augustowskiej opowiedział, ubarwiając prezentację filmami przyrodniczymi Pan Wojciech Stankiewicz - Nadleśniczy z Nadleśnictwa Szczebra. Pani Dorota Ławreszuk z Nadleśnictwa Głęboki Bród podzieliła się z uczestnikami zlotu informacjami o głuszcu. Mamy nadzieję, że wystąpienia, które spotkały się z zainteresowaniem przewodników z całej Polski zachęcą ich wraz z turystami do częstszych odwiedzin i turystycznej eksploracji tej pięknej Puszczy Augustowskiej.