Lista aktualności Lista aktualności

"Wokół głuszca" - piknik przyrodniczy

Guziec czy głuszec? Czy głuszec jest w Puszczy Augustowskiej? Knot świeczki czy knot głuszca? Na te i wiele innych pytań odpowiadali młodzi uczestnicy pikniku przyrodniczego, który odbył się 20 września w Nadleśnictwie Głęboki Bród.

Piknik dotyczył głuszca – majestatycznego ptaka Puszczy Augustowskiej, symbolu ochrony przyrody w tym kompleksie leśnym północno-wschodniej Polski. Piknik był organizowany w ramach projektu POIIŚ 2014-2020 „Ochrona głuszca Tetrao urogallus in situ i ex situ w Puszczy Augustowskiej”. Wzięło w nim udział prawie 100 uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z miejscowości Nowinka, Poćkuny, Płaska. Nadleśnictwo Głęboki Bród we współpracy z animatorami przygotowało dzieciom liczne atrakcje poświęcone głuszcowi. Dzieci mogły zagrać w grę planszową, odpowiedzieć na pytania o głuszcu w quizie i kole fortuny, wziąć udział w grach ruchowych i różnych robótkach ręcznych oraz zrobić pamiątkowe zdjęcie z głuszcem-maskotką w foto-budce. Cele pikniku, jakimi było dostarczenie młodym odbiorcom wiedzy o głuszcach i promocja projektu zostały osiągnięte, a zadowolone dzieci wyraziły chęć udziału w kolejnym wydarzeniu poświęconym temu pięknemu i interesującemu kurakowi.